Съобщение

Уважаеми клиенти,

На 04.03.2022 в открито заседание на КЕВР председателят на Комисията обяви, че решение за цената на природния газ за м. март ще бъде взето на 07.03.2022 г. В тази връзка Ви информираме, че незабавно след обявяване на решението на КЕВР, Овергаз ще издаде платежните документи със срок за плащане, съобразен с датата на решението.