Технологии

Технологии

Овергаз проектира и внедрява цялостни енергийни решения с най–модерните технологии за ефективност на бизнеса.

Газови котли

Газови котли

Газовите котли са разработени да осигуряват отопление и топла вода при оптимална консумация на гориво, минимално негативно влияние върху околоната среда и максимален комфорт. Коефициентът им на полезно действие е много висок – достига до 94-96%, и са изключително ефективни, което допринася за реализации на икономии спрямо други уреди.
Котлите могат да се свързват в каскадни инсталации, които имат широк спектър на топлинна мощност. Броят и последователността на включване на отделните котли и тяхното натоварване се променят в зависимост от ежедневните, или моментни нужди от отопление и топла вода. Каскадните инсталации могат да осигурят отопление и топла вода за големи обекти като търговски комплекси, офис сгради, жилищни сгради, училища, детски градини и др.

Когенератори

Когенератори

Когенераторът е система за съвместно производство на топлинна енергия и електроенергия.
Когенерационните системи са съвременна и гъвкава алтернатива на класическите централизирани технологии за производство на енергия, позволяваща достигането на високи енергийни показатели при ниски загуби и бърза възвръщаемост на вложените средства.

Подходящи за ефективна когенерация са обекти като:
- басейни и SPA – центрове;
- многофамилни жилищни сгради и комплекси;
- ваканционни селища;
- хотели;
- административни сгради;
- болнични и санаториални комплекси;
- оранжерии.

Газови<br/>термопомпи

Газови
термопомпи

Газовите термопомпи са най-добрите системи за подобряване на комфорта в хотели, промишлени сгради, болници и съоръжения с общи котелни инсталации.
Подходящи за новопостроени обекти с площ между 400 кв.м и 1000 кв.м, газовите термопомпени системи осигуряват климатизация, отопление и битова гореща вода при равномерно потребление на природен газ с висока ефективност, ниски оперативни разходи и възможност за мониторинг и контрол на потреблението в реално време.
Газовите термопомпи са алтернативата на електрическите и съчетават високото преводно съотношение на електрическите термопомпи (СОР/ EER до 4,5-5 при 1,2-1,3 на абсорбционния LiBr охладител) с по-евтината енергия за задвижването им от газови двигатели с вътрешно горене.

Горивни клетки

Горивни клетки

Горивните клетки на природен газ (ГКПГ) са когенератори от електрохимичен тип, които превръщат енергията на съдържащия се в природния газ водород в електрическа и топлинна енергии. Както при горенето, в ГКПГ влизат природен газ и въздух, като се отделят вода, окиси в незначителни количества и много топлина, а в допълнение се произвежда и електроенергия.
ГКПГ могат да се използват навсякъде, където намира приложение и обикновеният акумулатор, но икономически ефективната им употреба е за отопление, ток, охлаждане и пара.

Калкулатор

Изберете настоящ енергоизточник

Моля, изберете енергоизточник.
Изберете вид потребление
Моля, изберете вид потребление.
Моля, въведете годишен разход.(само цифри)
  • НАСТОЯЩ ГОДИШЕН РАЗХОД

    0.00лв.
  • ОЧАКВАН РАЗХОД НА ПРИРОДЕН ГАЗ

    0.00лв.
  • ОЧАКВАНА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

    0.00лв.
Посочените суми са в лева с включен ДДС. В изчисленията са използвани осреднени цени на енергоносителите в сила към г.