Изчислете годишната си икономия

калкулатор
Икономичност

Икономичност

Природният газ е най–евтиният екологичен енергоизточник у нас. Цената на енергията, получена от природен газ, спрямо електрическата енергия и течните горива, е значително по-ниска и тенденцията е това да се запази и занапред.
Ефективност

Ефективност

Природният газ е ефективен източник на енергия с висок коефициент на полезно действие на устройствата, приборите и агрегатите. С него повишавате конкурентоспособността на произвежданите от Вас стоки и предлаганите услуги, осигурява Ви възможност за внедряване на нови технологии и гарантира възвръщаемостта на инвестицията в кратки срокове.
Универсалност

Универсалност

Можете да използвате природния газ за отопление на различни по обем и функция площи, производство на гореща вода, професионално готвене, охлаждане, производство на електрическа енергия, и като гориво в автотранспорта.
Чистота

Чистота

Замяната на традиционните енергоносители с природен газ води до намаляването на вредните емисии и до подобряване състоянието на околната среда. С използването на природен газ избягвате извозването на отпадъци от изгарянето на твърди горива и възможните разливи, които възникват при използване на течни горива.
Достъпност

Достъпност

Природният газ е винаги достъпен. Той се доставя по газопроводи директно до мястото на потребление и не зависи от атмосферните и климатични условия. Непрекъсваемостта на доставките е гарантирана.

Калкулатор

Изберете настоящ енергоизточник

Моля, изберете енергоизточник.
Изберете вид потребление
Моля, изберете вид потребление.
Моля, въведете годишен разход.(само цифри)
  • НАСТОЯЩ ГОДИШЕН РАЗХОД

    0.00лв.
  • ОЧАКВАН РАЗХОД НА ПРИРОДЕН ГАЗ

    0.00лв.
  • ОЧАКВАНА ГОДИШНА ИКОНОМИЯ

    0.00лв.
Посочените суми са в лева с включен ДДС. В изчисленията са използвани осреднени цени на енергоносителите в сила към г.